Wyceny  nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokalowych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dla celów negocjacji ceny,
 • dla celów kredytowych,
 • dla celów sprawozdań finansowych,
 • związane ze spadkami, podziałami majątku itp.,
 • związane z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych.

Specjalizacja – wyceny związane z inwestycjami liniowymi:

 • służebność przesyłu,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • utrata wartości.

Wyceny przedsiębiorstw :

 • dla celu podziału majątku,
 • dla celu sprawozdań finansowych,
 • dla celów kredytowych
 • wycena farm wiatrowych .